Tema-aftener

  • ""
Tema-aftenerne er en blanding af undervisning og dialog

I løbet af kursusforløbet vil forældrene blive præsenteret for tre tema-aftener. Disse aftener er kun for de voksne og vil være en blanding af undervisning og dialog.

Vi vil komme ind på, hvordan det påvirker børn, når de voksne har rusmiddelproblematikker, hvad sker der med hjernen, når man er påvirket og hvorfor det har betydning for forældreskabet.

Undervisningen vil også centrere sig omkring vores fire gennemgående temaer. Vi taler om, hvordan det præger familiens udfordringer, sammenhold, fortællinger og hverdag, når rusmidler har sit greb i en småbørnsfamilie.