Familieværkstedet

Hjælp til familielivet for familier i rusmiddelproblemer med børn i 0-6 års alderen

Familie-værkstedet

Et tilbud til småbørnsfamilier, som har oplevet problemer med alkohol, hash eller andre stoffer. Mange familier har haft alkohol, hash eller andre stoffer tæt inde på livet. I Familieværkstedet hjælper vi hele familien med at komme på ovenpå efter en rusmiddelproblematik.