Mentalisering

Et andet centralt begreb vi benytter i Familieværkstedet er Peter Fonagys teori om mentalisering.

Teori om mentalisering opstiller en forståelsesramme omkring børns udvikling, samt om konsekvenserne af belastende opvækstforhold. Mentalisering udvikles i barnets samspil med dets omsorgsgivere. Evnen til mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse. Mentaliseringsevnen er den vigtigste og sværeste evne at udvikle.

I Familieværkstedet omsætter vi dette lidt abstrakte begreb til forståelige hverdagseksempler. Så det bliver nemmere at forstå, hvorfor vores børn handler som de gør - og hvordan deres adfærd påvirker os som forældre.

Mentalisering: Et hverdagseksempel

Sebastian på 4 år vil en morgen pludselig ikke i børnehave. Han nægter at tage sko på, da mor beder ham om det, og han bliver vred og kaster rundt med dem.

Mor kan se, at hun nok kommer for sent til sin lægeaftale. Her kan mor vælge to ting: Hun kan blive vred på Sebastian og skælde ham ud, tvinge skoene på og skynde sig ud af døren. Eller hun kan begynde at tænke over situationen og mentalisere. Hun fortæller sig selv, at Sebastians bedste ven netop er gået ud af børnehaven, og at det nok er derfor, Sebastian pludselig ikke vil af sted. Mor forstår, at der ligger mentale tilstande til grund for Sebastians adfærd, og hun overvejer, hvad det mon kan være, der er på spil. Samtidig er mor opmærksom på, at hun selv føler sig stresset og gerne vil ud af døren hurtigt, så hun kan nå sin lægeaftale, og at hendes stress sætter sig i hendes barn. At have fokus på både sine egne og sønnens mentale tilstande hjælper hende til at regulere sine egne følelser og være mere tålmodig og rolig i forhold til at komme ud af døren. Og det er det, man kalder mentalisering.

Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidigt med, at man holder fast i sig selv. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende, og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol og selvbevidsthed.