Hvordan påvirker et misbrug forældre-evnen?

Et misbrugsproblem vil altid medføre et alvorligt svigt i forældrefunktionen.

Det mentale overskud, som det kræver for, at man kan være i en god og udviklende relation med sit barn, bliver påvirket af den følelsesmæssige ustabilitet der præger familielivet.

I familier med misbrugsproblemer vil misbruget ofte benægtes – både af misbrugeren selv, men også af familien omkring misbrugeren. Benægtelsen fungerer som en vigtig forsvarsmekanisme, da en erkendelse af problemerne, og konsekvenserne heraf, vil være smertefuld og medføre skam og skyld.

Benægtelsen af misbruget påvirker kommunikationen i familien, så hele interaktionsformen i familien bliver præget i negativ retning. Intimiteten og sammenholdet i familien forstyrres. Familiens følelsesmæssige udtryk kan svinge imellem dyb tavshed eller voldsomme følelsesudbrud, hvilket påvirker forældreskabet negativt.

Forældre med et alvorligt misbrugsproblem har ofte en svag kontakt til barnet og har svært ved at være nærværende. Forældrene kan fremstå uopmærksomme på barnets behov og have svært ved at engagere sig følelsesmæssigt. Forældrene kan ligeledes have svært ved at have realistiske forventninger til barnet. Ofte har forældrene også en lav tolerance over for barnet, og der kan derfor let opstå konflikter.

I Familieværkstedet hjælper vi familierne med at få et fokus på familielivet. Vi underviser i, hvad det gør ved forældreevnen når et misbrug er aktivt. Vi undersøger hvilken betydning misbruget har haft for forældreskabet - og fokuserer på de drømme, ønsker og håb som et familieliv uden misbrug kan tilbyde.