Gruppeaftale

Hvad er en gruppeaftale?

Det er vigtigt for os, at både barnet og forældrene har deres eget rum. For at disse kan forenes, er grupperne et godt fælles øverum. I grupperne er der fokus på at styrke tilknytningen og relationerne i familien, men også på nye handlemåder og strategier og ikke mindst glædesfyldt samvær. Der vil være mulighed for at spejle sig i andre familier med lignende problematikker og sammen tale om erfaringer og oplevelser.

En familie går i gruppe én gang ugentligt i Familieværkstedet. Der er to gruppetilbud i kursusforløbet: en spæd-og småbørns gruppe (0-1 år) og en børnegruppe for 1-6 årige. I grupperne er både børn og voksne med.

I spæd- og småbørnsgruppen (0-1 år) er fokus på det lille barn og barnets udvikling. Der vil være elementer af psykoedukation i forhold til rusmidlers indvirkning på familielivet og hvordan barnet bliver påvirket af uro i familien. Og så vil det største omdrejningspunkt være leg. Hvad og hvordan kan man lege med sit lille barn. Gruppen ligger om tirsdagen i tidsrummet 10-13. Vi spiser frokost sammen i gruppen.

I børnegruppen (1-6 år) er der fokus på, hvor vigtig legen er, og hvilken helende kraft den har på familien – både for børn og voksne. Nøgleordene her er: sanser, kreativitet, nærvær og samspil. Vi tager udgangspunkt i vores legekatalog og laver familieøvelser, hvor legen er centrum for samværet. Børnegruppen ligger om onsdagen i tidsrummet 16-19 og vi spiser aftensmad sammen i gruppen. Under måltidet er fokus på struktur i familien og det at sidde sammen vved et middagsbord og have det rart sammen. 

I grupperne har alle tavshedspligt, så det, man deler og fortæller, bliver i grupperne. Det gælder både oplevelser i gruppen og omkring de øvrige deltagere. Alle har et vigtigt medansvar for, at gruppen bliver et trygt og omsorgsfuldt rum.