Gruppeaftale

Hvad er en gruppeaftale?

Det er vigtigt for os, at både barnet og forældrene har deres eget rum. For at disse kan forenes, er grupperne et godt fælles øverum. I grupperne er der fokus på at styrke tilknytningen og relationerne i familien, men også på nye handlemåder og strategier. Der vil være mulighed for at spejle sig i andre familier med lignende problematikker og sammen tale om erfaringer og oplevelser.

En familie går i gruppe én gang ugentligt i Familieværkstedet. Der er to gruppetilbud i kursusforløbet: spisegruppen og legegruppen. Undervejs i forløbet skifter familien gruppe, så familien når at opleve begge grupper. I grupperne er både børn og voksne med.

I spisegruppen er fokus på at skabe hyggelige rammer, hvor vi i fælleskab laver og spiser et dejligt måltid mad. Vi kan tale om hverdagens rutiner og struktur, og hvilke udfordringer man som småbørnsfamilie møder i hverdagen. Gruppen er et øverum, hvor vi i fællesskab kan arbejde med disse udfordringer. Her er der også mulighed for at sparre med hinanden og få idéer og inspiration til nye måder at være sammen på.

I legegruppen er der fokus på, hvor vigtig legen er, og hvilken helende kraft den har på familien – både for børn og voksne. Nøgleordene her er: sanser, kreativitet, nærvær og samspil. Vi tager udgangspunkt i vores legekatalog og laver familieøvelser, hvor legen er centrum for samværet.

I grupperne har alle tavshedspligt, så det, man deler og fortæller, bliver i grupperne. Det gælder både oplevelser i gruppen og omkring de øvrige deltagere. Alle har et vigtigt medansvar for, at gruppen bliver et trygt og omsorgsfuldt rum.