Alkoholproblemets cyklus i forhold til familiesamspillet

Hele familien bliver påvirket når en forældre har et rusmiddelproblem.

Når en forældre har et alkoholproblem, påvirkes resten af familien også af problemet – ikke mindst børnene i familien. Selv i de perioder hvor forælderen ikke drikker, bliver dynamikken i familien påvirket af alkoholproblemet.

Dette kan illustreres ud fra følgende model:

 

Den voksne misbruger

Barn/Partner

Rusfasen

Drikker / er påvirket

Krise, ustabilitet, højt angstniveau, prøver at begrænse alkoholindtaget

Efter rusfasen

Abstinenser, syg, overfølsom, utilregnelig, angre det skete, skyldfølelse, løfter om at stoppe, indgår aftaler

Sætter egne behov til side, hjælper den drikkende. Ved, at det er kortvarigt, men spiller med ift. løfter

Ædru fase

Livet ”normaliseres” og opleves ofte som en god periode. Parforholdet får det bedre. Gode intentioner om fremtiden

Partner er optaget af fremtiden. Barnet er mere skeptisk. Oplever nye og måske skrappere krav og grænser

Fasen før ny rus

Skjulte forberedelser, løgne, manipulationer, konflikter, dårligt humør

Prøver at få kontrol over økonomi. Meget opmærksom på partners adfærd. Trykket stemning. Børn glemt/ mister opmærksomhed

Kilde: Olav Mortensen 1996

Det er vigtigt for børn, at der i familien er en hverdagsstruktur som de kan læne sig op af. Når en forældre drikker, ryger hash eller tager stoffer, bliver familiens samspil præget af kronisk ustabilitet og uforudsigelighed. I mange familier vil fx regler, grænser, ritualer og rutiner ændre sig afhængig af hvor i cyklussen den misbrugende forældre er. Krav og forventninger til barnet vil være utydelige og det bliver meget svært for barnet at navigere i deres hverdag fordi de ikke kan have klare forventninger til de voksne og fordi de ikke ved hvad der de voksne forventer af dem.

I Familieværkstedet er vi optaget af familiernes hverdagssturktur, rutiner og rytmer. Vi hjælper jer som familie til at få kigget på jeres hverdag og støtter jer i at den bliver meningsfuld, både for jer som forældre og jeres børn.