Alkohol og graviditet

Antallet af gravide, som drikker bekymrende, er langt større end tidligere antaget.

Gravide som drikker for meget 

I Danmark er det vanskeligt at kortlægge det reelle omfang af gravide, som drikker for meget. En undersøgelse i Region Midtjylland fra 2006 viser, at 11 % af de adspurgte kvinder i den fødedygtige alder havde et risikabelt alkoholforbrug (Nordvig et al 2006). Præcis hvor mange kvinder, der fortsætter med at have et risikabelt forbrug af alkohol, når de bliver gravide, er svært at svare på.

Man mener at området er præget af en del mørketal. Man formoder, at antallet af gravide, som drikker bekymrende, er langt større end antallet af de gravide, som vi rent faktisk har kendskab til. Som følge heraf er der desværre en gruppe af gravide, som ikke får den hjælp, de har brug for, fordi ingen får øje på dem.

Alkoholskader

I Danmark har vi ingen officielle opgørelser over alkoholskader på fostre. Dels fordi mange alkoholskader ikke er synlige ved fødslen, dels fordi mange af skaderne ikke er specifikke for alkohol, men også kan være forårsaget af mange andre forhold i graviditeten eller under barnets opvækst. Hvis en gravid drikker alkohol dagligt, er der ingen tvivl om, at der er risiko for, at alkoholen kan skade fosteret. Alkohol passerer let over i fosteret og fostervæsken virker som et reservoir for alkohol, hvilket medfører forlænget udsættelse af fosteret.

Det tyder på, at alkohol medfører forskellige skader afhængigt af i hvilken fase af graviditeten, den gravide indtager alkohol. Det er vigtigt at være opmærksom på, at risikogruppen for foster-alkoholskader ikke udelukkende omfatter kvinder, der har erkendt at de er gravide, men også kvinder, der endnu ikke har erkendt at de er gravide.

Symptomerne på Føtalt Alkohol Syndrom hos barnet kan være meget varierende. De fleste børn oplever problemer knyttet til hjernen og nervesystemet. Enkelte børn har hovedsageligt problemer med indlæring, udvikling og sprogproblemer. Andre børn er mentalt tilbagestående med mere betydelig hjerneskade. Udover påvirkning af hjernen, er misdannelser i øjne, ører, nyrer, urinveje, hjerte, mave-tarmsystem, muskler og skelet hyppige. Så godt som alle organer i kroppen kan blive skadet. Mange børn med Føtalt Alkohol Syndrom har et karakteristisk udseende med kort øjenspalte, hudfold i inderste øjenkrog, bred og flad næserod, smalt midtansigt, glat overlæbe og smalle læber.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

I Danmark er det et holdningsspørgsmål om man mener, at en lille smule alkohol i graviditeten er skadeligt. For hvor lidt alkohol skal der egentlig til, før der reelt er risiko for fosterskader? Det spørgsmål er komplekst og svært at besvare. Forskningen er ikke entydig i dette spørgsmål, og derfor har Sundhedsstyrelsen valgt, at anbefale ingen alkohol i graviditeten grundet usikkerheden. Den samme mængde alkohol kan påvirke gravide og fostre forskelligt, fordi mennesker ikke nedbryder alkohol lige hurtigt.

Et andet argument, der taler for Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at mange af undersøgelserne udelukkende har undersøgt for de fosterskader, som er umiddelbart målelige efter fødslen. Langt færre har undersøgt for senskader som f.eks. neurologiske udviklingsforstyrrelser. Disse skader bliver ofte først synlige, når barnet når børnehave- eller skolealderen, og på det tidspunkt kan det være svært at afgøre, om skaden skyldes alkohol i graviditeten eller andre forhold (Sundhedsstyrelsen 2007). 

Kilder:

Alkohol og graviditet. Ugeskrift for Læger. 1999;161(36):4989-93. Tabel 3.

Nordvig et al.: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Region Midtjylland. 2006. Center for Folkesundhed

Sundhedsstyrelsens anbefaling om alkohol og graviditet 2007. Jf: www.sst.dk.