TIL FORÆLDRE

Børn, der vokser op i familier med rumiddelproblematikker, har brug for hjælp.

I København er der mange familier, som har eller har haft rusmidler tæt inde på livet. Voksne opfatter og forstår problematikkerne på én måde, mens det for børnene ofte opfattes helt anderledes.

Et barn der vokser op med en eller flere forældre, der ofte er påvirket af rusmidler, har større risiko for at udvikle psykisk sygdom. De kan få et vanskeligere skoleliv og har i højere grad risiko for selv at udvikle et misbrug. Men faktisk viser cirka 50 % af børnene ikke tegn på at have problemer. Børn kan være så gode til at samarbejde, at det kan være svært at få øje på, at familielivet ikke fungerer. Men det betyder ikke, at børnene ikke har det svært med at deres forældre har et stort forbrug/misbrug af rusmidler. 

Små børn i familier med rusmiddelproblematikker

Små børn, som endnu ikke har et verbalt sprog, fornemmer hvis mor eller far er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler. Det gør de fordi, de helt fra de bliver født er afhængige af, at deres forældre er stabile i deres sindstilstande. Det er den stabile sindstilstand der gør, at barnet føler sig set og hørt, samt giver barnet mulighed for at udvikle sig i et trygt og omsorgsfuldt hjem.

Når man er påvirket af rusmidler, uanset om det er alkohol, hash eller andre stimulanser, ændrer man sin sindstilstand. Man kan ikke være nærværende for andre og får svært ved at fokusere på andre behov end sine egne. Har man et decideret misbrug, vil ens fokus konstant være på, hvornår det er muligt at blive stimuleret igen. Så selvom man er ædru i perioder af dagen, ugen eller weekenden, så går ens tanker primært på, hvordan eller hvornår man igen kan blive stimuleret.

Hele familien bliver påvirket

Alle i en familie bliver påvirket af, at et medlem har et stort forbrug af rusmidler. I mange familier sker der det, at rollerne i familien ændres og det bliver børnene der føler, at de skal tage ansvar for deres forældre og for sig selv. Dette sker fordi børnene bliver usikre på, om deres forældre kan passe godt nok på dem og sig selv, mens de er påvirkede. En partner der ikke forbruger rusmidler vil måske forsøge at dække over forbruget eller lade som om at det ikke er der, hvilket giver alle familiemedlemmer en følelse af ikke at kunne være sig selv. 

Du har måske som forælder fået gjort noget ved dit eller din partners misbrug/forbrug af rusmidler, men hvis ikke barnet også får hjælp, vil de oplevelser barnet har haft, sidde i barnet resten af dets liv. For små børn vil oplevelserne være der som fornemmelser eller stemninger, som vil være svære for barnet at bearbejde eller forstå, når de bliver store. I mange tilfælde får kun den misbrugende hjælp til at slutte eller styre sin rusmiddelproblematik, men resten af familien har ligeså meget brug for hjælp. 

Læs mere om sundhedstyrrelsens rapporter om misbrug i familien.

Hvordan får jeg hjælp?

Hvis du ønsker at få hjælp til at skabe en ny og bedre hverdag og historie for dig selv og din familie, så er Familieværkstedet måske noget for dig. I Familieværkstedet er det centrale fokus på at få (gen)skabt relationerne og få sat ord på det, som jeres familie har været igennem.  Gennem bearbejdning af en svær tid, kan man få genskabt relationerne i familien, og børnene kan få mulighed for at få skabt orden i det følelsesmæssige kaos, der har været omkring dem. Sammen arbejder I med nærvær, roller og ønsker for fremtiden.

Hvor får jeg hjælp?

I Familieværkstedet kan du selv henvende dig, hvis du er bekymret for jeres familieliv, og hvis dit barn har oplevet svære perioder, hvor rusmidler har fyldt for meget.

Du kan læse mere om vores tilbud her på siden eller kontakte os på familievaerkstedet@sof.kk.dk eller ringe på 2943 2078 - vi bor i Vestergade 4, København K.