Theraplay ®

Theraplay ® er en relationsbaseret legeterapi.

Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og bygger på afstemte interaktioner mellem forældre og barn. Målet med Theraplay ® er at skabe omsorg, tillid, tilknytning og selvregulering, samt glæde og engagement for at undgå, at barnet udvikler sig i en negativ retning. 

Når vi arbejder med Theraplay ® fokuserer vi ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Med legen som ramme guider vi forælder og barn i at opbygge glædesfyldt samspil, ligesom vi støtter forælderen i at møde barnet i dets nærmeste zone for udvikling. Når man engagerer sig i legen, så hjælper det forælderen til at regulere barnets adfærd, men formidler også kærlighed, glæde og sikkerhed til barnet. Metoden tilbyder således at genoprette tidligere følelsesmæssige erfaringer - og dermed nye muligheder for bedre tilknytning og følelsesmæssig afstemning.