Legeterapi

  • ""
Legeterapi er en metode til at hjælpe barnet med at bearbejde svære oplevelser.

Hvad er legeterapi?

I Familieværkstedet ser vi ofte, at børn der kommer fra familier, hvor rusmidler har domineret i en kortere eller længere periode, skal støttes i at udvikle mere hensigtsmæssige reaktions- og mestringsstrategier. I den terapeutiske proces er det barnet, der viser vejen. Psykologen følger efter uden at forcere processen, og forsøger at forstå barnets oplevelser og erfaringer. Der bliver skabt og etableret en tryghed og tillid, der er nødvendig for, at barnet kan udtrykke sine følelser, konflikter og fortælling. Psykologens vigtigste metode er evnen til at indleve sig, lytte opmærksomt og rumme barnets oplevelser og udtryk.

Det er ofte lettere for barnet at udtrykke sine følelser i leg end ved samtale. I Familieværkstedet plejer vi at sige, at legen er barnets sprog – og legetøjet dets ord. I legeterapien opstår der en vigtig kommunikation på et symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. Igennem legen præsenterer barnet dét, der har gjort mest indtryk - både på et bevidst og mere ubevidst plan. Barnet kan her give udtryk for de følelsesmæssige konflikter, som det bærer på og som bremser dets udvikling.

Hvordan kan legeterapi hjælpe barnet?

I legeterapien udvikler barnet sig og lærer at mestre det svære, uforståelige, utrygge og konfliktfyldte. Legeterapi handler om at hjælpe barnet til at opnå en større indsigt i sig selv og dets omverden, og i fællesskab få bearbejdet den fortælling, som barnet har med sig. Legeterapi kan være hensigtsmæssig for børn, der kommer fra familier, hvor der har været (eller stadig er) en rusmiddelproblematik til stede. I disse familier har det ikke altid været muligt at give barnet de optimale udviklingsbetingelser og støtte. I legen udtrykker barnet sine tanker, følelser, erindringer og opfattelse af verden. Børn, der har været udsat for svære oplevelser, svigt eller for stort pres, kan føle sig så usikre, at de hæmmes i deres kontaktevne og udfoldelse. Igennem legen og relationen til psykologen får barnet mulighed for at få bearbejdet de svære oplevelser og følelser, samt genvinde kontrollen - noget, der især er vigtigt for børn, der kommer fra hjem, hvor rusmidler har haft sit greb.

Fordi børnene er så små i Familieværkstedet, er forældrene i høj grad involveret i legeterapien. Det betyder, at forældrene oftest er til stede i rummet. Forældrene lærer også, hvordan legen kan være et styrkende og meget vigtigt element i familielivet.