Hvorfor får man et alkoholproblem?

Alkoholisme er den tilstand en person befinder sig i, når alkoholen kontrollerer personen - i stedet for det omvendte.

WHO benytter i deres diagnosesystem (ICD-10) diagnosen ”alkoholafhængighedssyndrom”. For alkoholafhængighed er der 6 diagnosesymptomer, som tilsammen udgør definitionen af alkoholisme. Har man bare 3 ud af de 6 nedenstående symptomer, har man diagnosen alkoholafhængighed dvs. alkoholisme.

 

De 6 symptomer på alkoholisme:

  • Kontroltab ved alkoholindtagelse
  • Trang til alkohol
  • Toleranceøgning
  • Abstinenser efter alkohol
  • Fortsat drikkeri trods erkendt skadesvirkning
  • Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv

 

Alkoholisme er den tilstand en person befinder sig i, når alkoholen kontrollerer personen - i stedet for det omvendte. Der er mange psykologiske teorier og forståelser, der kommer med bud på, hvorfor et menneske udvikler et alkoholproblem. Årsagen til alkoholisme er ikke fuldt ud klarlagt, men arvelige og sociale forhold menes at spille en stor rolle. Dobbelt så mange mænd som kvinder er alkoholikere.

Der er mange forskellige årsager, som bidrager til udviklingen af et alkoholproblem. Det kan være sociale faktorer som påvirkning fra familien, kollegaer og samfundet, samt adgangen til alkohol. Eller det kan være psykiske faktorer som højt stressniveau, eller manglende evne til at håndtere problemer. Psykisk sygdom, som fx angst eller depression, kan også medføre, at man forsøger at dulme symptomerne med alkohol.

Alle disse faktorer bidrager til udvikling af alkoholisme. Når alkoholismen er til stede, kan der være andre faktorer, som opretholder alkoholmisbruget, end de som oprindeligt startede det. Fx. kan det være en angstlidelse, der oprindeligt startede alkoholmisbruget, men når det først er etableret, vil det ofte være abstinenssymptomerne, der tvinger alkoholikeren til at fortsætte med at drikke.