Hvad er medafhængighed?

Medafhængighed er en mekanisme der opstår i samspillet med en misbruger.

Med-afhængighed betyder ikke nødvendigvis, at man lader sig påvirke til selv at tage stoffer med stofmisbrugeren, drikke sammen med alkoholmisbrugeren, eller ryge sammen med hashmisbrugeren. Det kan man måske gøre, men det der kendetegner med-afhængigheden er, at man indgår i et nært samspil med den afhængige, hvor man dækker over misbrugsproblemerne og undertrykker sine følelser omkring det.

Med-afhængighed er en betegnelse for den psykologiske tilstand, som påvirker mange mennesker, som er i nær berøring med en person med misbrugsproblemer. Et misbrug vil altid påvirke og involvere misbrugerens nærmeste. Det vigtigste kendetegn ved med-afhængigheden er en manglende evne til at udtrykke sine følelser og kommunikere åbent om sine personlige og relationelle problemer. Man strukturerer ofte sit liv omkring den afhængige, og bruger størstedelen af sin tid og energi på denne. Man ender derfor med at tilsidesætte sine egne behov, ønsker og grænser.

I Familieværkstedet har vi et fokus på de dynamikker, der er gældende for alle familiemedlemmerne - både for den afhængige, men også for den med-afhængige og børnene. Børn, hvis forældre (hvor den ene eller begge) har et misbrug, er særligt udsatte for at blive voksne med-afhængige. Generelt kan man sige, at børn, der vokser op i en familie med megen hemmeligholdelse af problemer, og forsøg på at opretholde den sociale facade udadtil, udvikler overlevelsesstrategier, som kommer til at leve videre i deres voksne relationer. Derfor gælder det om at få fokus tilbage på sig selv som pårørende - men især også på børnene.