De fire hovedtemaer

  • ""
Familiens hverdag - Familiens udfordringer - Familiens sammenhold - Familiens fortælling

I Familieværkstedet arbejder vi med de fire hovedtemaer hele vejen igennem forløbet. Både i forældresamtalen, i grupperne og i temaftenerne arbejder vi inden for de samme fire temaer. Disse temaer er omdrejningspunktet for hele kursusforløbet og vil samlet set komme omkring hele familien.

Familiens hverdag  - her vil fokus være på familiens hverdagsstrukturer, rutiner, rytmer m.m. Vi ser på, hvordan hvert enkelt familiemedlem påvirkes af familiestrukturen og arbejder med de følelser, handlemønstre og strategier hvert familiemedlem har. Vi taler om, hvad der vil være godt for familien at arbejde med, og hvordan de kan gribe det an. 

Familiens udfordringer er en udfoldelse af bl.a. rusmiddelproblematikken og familiens strategier i forhold til denne. Vi ser også på andre udfordringer, der påvirker familien i en negativ retning fx konflikter i familien og hvordan disse løses. Her vil vi arbejde metodisk med familiens oplevelser og udfolde problematikkerne, vi vil sætte fokus på kernen i de udfordringer familien står overfor. Ved at undersøge familiens udfordringer og reflektere over dem får forældrene mulighed for at tænke anderledes om håndteringen af fx konflikter og tilspisede situationer og ændre strategier i hverdagen.

Familiens sammenhold vil være en udforskning af de bånd, der knytter familiemedlemmerne sammen og hvordan de påvirker hinanden på kryds og på tværs. Vi vil arbejde med tilknytning, interaktioner, roller og relationer og lave en kortlægning af familien. Vi vil guide forældrene i, hvordan man kan styrke relationer og tilknytningen, samt afstemme sig hinanden. Her udover er det muligt for hvert enkelt familiemedlem at positionere sig anderledes og få nye roller i familien.

Familiens fortællinger bliver udfoldet med fokus på den samlede historie, familien har med sig. Ved at ændre den problematiske/negative historie til positive fortællinger med fokus på ressourcer og gode handlestrategier, kan man se anderledes på familiestrukturen og styrke fællesskabet i familien.