Børneaftale

Hvad er en børneaftale?

Børn, der vokser op i familier påvirket af rusmiddelproblematikker, vil have behov for at få bearbejdet svære oplevelser. Selvom børnene er meget små og måske helt spæde, oplever og mærker de, når der fx er en dårlig stemning, eller når forældre ikke er stabile i deres kontakt. Derfor har børnene brug for at bearbejde det, de har oplevet på deres egen måde og i et børneperspektiv. I børneaftalen har barnet mulighed for at få sit eget rum. Da børnene er fra 0 til 5 år i Familieværkstedet, vil forældrene ofte være en del af børneaftalen, og det er i samarbejde med dem, at vi tilrettelægger forløbet omkring børnene.

Spædbarnssamtaler

Med de mindste børn benytter vi spædbarnssamtaler. I samarbejde med forældrene, sætter vi ord på barnets fortælling ved at nedskrive barnets historie. Efterfølgende læser vi historien højt for barnet i et trygt og roligt tempo. Dette er en særlig metode udviklet til at hjælpe spædbørn med at bearbejde ubehagelige, uforstålige eller traumatiske oplevelser. Fortællingen har en forløsende effekt for både barnet og forældrene.

Legeterapi og børnesamtaler 

Med de lidt ældre børn tilbyder vi børnesamtaler hos enten Sascha eller Lone eller et legeterapeutisk forløb hos Diana. Børnesamtaler og legeterapi handler om at give barnet mulighed for at lege svære ting ud, og igennem legen få bearbejdet de fortællinger, som barnet kommer med. Det kan b.la. gøres ved hjælp af tegninger, historiefortællinger og sandkasseleg. I legen udtrykker barnet sine tanker, følelser, erindringer og opfattelse af verdenen. Det er ofte lettere for barnet at udtrykke sine følelser i leg, end ved at tale om det. Legen bliver barnets sprog – og legetøjet barnets ord. Du kan læse mere om legeterapi her.